نویسنده = رابرت برفورد
تعداد مقالات: 2
2. اصلاح خواص سطحی الاستومر EPR برای بهبود سازگاری با سیستمهای حیاتی توسط پیوندزنی لیزری مونومرهای NVP,HEMA,AAm - مونومر آکریل آمید (AAm)

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1372

حمید میرزاده؛ محمدتقی خراسانی؛ علی اصغر کتباب؛ رابرت برفورد