نویسنده = فاطمه رکابدار
تعداد مقالات: 3
3. کنترل شکل شناسی درغشای سلولوز استات

دوره 11، شماره 4، آذر و دی 1377

10.22063/jipst.1998.284

مهناز اسکندری؛ ناصر محمدی؛ حسین نازک دست؛ فاطمه رکابدار