نویسنده = زهیر محمدحسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خواص مکانیکی هیدروژل‌های نانوکامپوزیتی پلی‌وینیل الکل

دوره 17، شماره 5، آذر و دی 1383

محمد سیروس‌آذر؛ زهیر محمدحسن