نویسنده = سید محمد موسوی
تعداد مقالات: 2
1. احیای زیستی لاستیک بازیافتی و اثر آن بر خواص مکانیکی لاستیک ولکانش شده نو

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 407-395

10.22063/jipst.2014.1108

مریم منصوری راد؛ مهدی رزاقی کاشانی؛ سید محمد موسوی


2. فیلم‌های بر پایه زیست‌پلیمر پلی‌(لاکتیک اسید): اثر نانوذرات خاک‌رس و سلولوز بر خواص فیزیکی، مکانیکی و ساختاری

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 127-136

10.22063/jipst.2012.555

سعید داداشی؛ سید محمد موسوی؛ زهرا امام جمعه؛ عبدالرسول ارومیه ای