نویسنده = مهدی جایمند
تعداد مقالات: 1
1. تهیه نانوکامپوزیت پلی استیرن پرشاخه با پلیمرشدن رادیکالی زنده و روش بین لایه ای شدن در محلول و شناسایی آن

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1390، صفحه 433-443

مجتبی عباسیان؛ اصغر فتحی؛ علی اکبر انتظامی؛ مهدی جایمند