نویسنده = زهرا کماکانی
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی قیمت - کیفیت در تولید تسمه نقاله دارای کاربرد عمومی با استفاده از روش تاگوچی همراه با روش OEC

دوره 18، شماره 3، مرداد و شهریور 1384، صفحه 135-142

احمد رمضانی سعادت آبادی؛ زهرا کماکانی