کلیدواژه‌ها = آلومینیم
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تجربی خواص خمشی چندلایه‌‌ای‌های آلومینیم-الیاف کنف

دوره 33، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 351-362

10.22063/jipst.2020.1753

سارا علیرضایی شهرکی؛ سهیل داریوشی؛ محمدحسین بهشتی


2. بهبود چسبندگی پوشش اپوکسی روی زیرآیند آلومینیم با استفاده از ترکیبات سیلان

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1382

10.22063/jipst.2003.417

محسن محسنی؛ مجتبی میرعابدینی؛ خشایار شامردانی


3. اثر آماده سازی سطح بر استحکام چسبندگی و مقاومت در برابر خوردگی آلومینیم با پوشش پودری

دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1378

10.22063/jipst.1999.303

سید مجتبی میرعابدینی؛ سیامک مرادیان؛ جرج تامپسون؛ دیوید اسکانتلبوری