کلیدواژه‌ها = رزول
تعداد مقالات: 5
1. بررسی پارامترهای مؤثر در تهیه آزمایشگاهی رزول مورد استفاده در اسفنج فنولی

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1383

10.22063/jipst.2004.447

مهدی باریکانی؛ مژگان میرزاطاهری؛ احمد توکلی


2. سنتز و شناسایی رزول مناسب تهیه اسفنج فنولی

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1382

10.22063/jipst.2003.422

مهدی باریکانی؛ مژگان میرزاطاهری؛ احمد توکلی


3. کاربرد رزینهای فنولی در فراورده های نسوز

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1375

10.22063/jipst.1996.224

داریوش حاجی حیدری؛ احمد منشی؛ احمد کاظمی


5. روش تازه برای تهیه رزینهای فنولی

دوره 4، شماره 3، آذر و دی 1370

10.22063/jipst.1991.99

حسن دبیری اصفهانی؛ آذر محمدلوی عباسی