کلیدواژه‌ها = اکستروژن
تعداد مقالات: 4
1. طراحی حدیده تولید اسفنج پلی اتیلن به روش اکستروژن با عامل پف زای آزو دی کربن آمید

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

طلعت خلخالی زاویه؛ همایون حسین خانلی؛ فرح سرابی


2. مدلسازی دینامیکی حدیده های اکسترودر به روش اجزای حجمی محدود

دوره 9، شماره 4، آذر و دی 1375

علی حبیبی؛ بهرام دبیر؛ محمد رضا گلکار نارنجی


3. فرایند شکل دهی پلی اتیلن خطی سبک با استفاده از فلوئور و الاستومرها

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1374

علی احمدی؛ همایون حسین خانلی؛ مینا فراحی شاندیز