کلیدواژه‌ها = درصد تبدیل
تعداد مقالات: 3
2. سنتز کوپلیمر وینیل استات - اتیلن به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته: 1- بررسی اثر فشار

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1382

حمید صالحی مبارکه؛ محمدرضا رستمی؛ بابک اسماعیلی پور


3. روشهای تعیین نسبتهای واکنش پذیری مونومرها در کوپلیمر

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1374

فرشید ضیایی؛ مهدی نکومنش حقیقی