کلیدواژه‌ها = ترکیب درصد کوپلیمر
تعداد مقالات: 2
1. تعیین ترکیب درصد کوپلیمر استیرن - بوتیل آکریلات

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1375

فرشید ضیایی؛ مهدی نکومنش حقیقی


2. روشهای تعیین نسبتهای واکنش پذیری مونومرها در کوپلیمر

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1374

فرشید ضیایی؛ مهدی نکومنش حقیقی