نویسنده = سنایی پور، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و شناسایی غشای کامپوزیتی ماتریمید شبکه‌ای شده - پلی‌وینیلیدن فلوئورید برای جداسازی گاز هیدروژن از نیتروژن

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 505-517

محمود اسماعیلی پور؛ علی کارگری؛ حمیدرضا سنایی پور