نویسنده = آزادی، نسیم
تعداد مقالات: 1
1. آثار افزودن نانوسیلیکا بر پوشش‌های آب‌گریز آکریلی و سیلوکسانی برای محافظت از سنگ‌های کلسیتی

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 15-29

امیر ارشاد لنگرودی؛ نسیم آزادی