نویسنده = مهدی کاظمی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سینتیک پلیمر شدن جرمی متیل متاکریلات

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1372

فاطمه جهان زاد؛ محمد مهدی کاظمی؛ فرامرز افشار طارمی