نویسنده = اسکندری، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. کنترل شکل شناسی درغشای سلولوز استات

دوره 11، شماره 4، آذر و دی 1377

مهناز اسکندری؛ ناصر محمدی؛ حسین نازک دست؛ فاطمه رکابدار