نویسنده = کولیوند، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. تهیه و شناسایی چند کوپلیمر جدید بنزایمیدازول - اوره

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1379

احمد بنی هاشمی؛ ابراهیم کولیوند