نویسنده = اعلائی، جمال
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه رفتار رئولوژیکی آمیخته سازگار شده پلی استیرن مقاوم در برابر ضربه و پلی اتیلن سنگین

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1383

جمال اعلائی؛ علیرضا خوش نیت؛ محمدعلی میرعلی؛ علی رحمت پور


2. مطالعه رئولوژی آمیزه های پلی اتیلن و پلی پروپیلن

دوره 13، شماره 4، آذر و دی 1379

علی حق طلب؛ محمود همتی؛ جمال اعلائی