نویسنده = رفیعی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. اثر بلورینگی بر مهاجرت مواد سبک از پلی‌اتیلن سنگین به ماده غذایی چرب

دوره 18، شماره 2، خرداد و تیر 1384

مریم رفیعی؛ محمدحسین نوید فامیلی؛ همایون معدل