نویسنده = غلامی، مهران
تعداد مقالات: 1
1. تهیه پلی‌اکسی متیلن با استفاده از فرمالدهید و تری‌اکسان

دوره 18، شماره 2، خرداد و تیر 1384

غلامحسین ظهوری؛ مهران غلامی؛ زری پورعلی