نویسنده = ثابت، سیدعلیرضا
تعداد مقالات: 1
1. ساخت میلگردهای کامپوزیتی و بررسی اتصال آنها به بتن

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

امیرمسعود رضادوست؛ مسعود اسفنده؛ سیدعلیرضا ثابت؛ سید محمدباقر علوی