نویسنده = محمودنژاد، موسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر درجه استخلاف نشاسته کاتیونی در تشکیل چندلایه‌‌های نشاسته کاتیونی و آنیونی روی الیاف بازیافتی

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 11-18

حمیدرضا رودی؛ قنبر ابراهیمی؛ یحیی حمزه؛ ربیع بهروز؛ موسی محمودنژاد