نویسنده = قصری، محمدرضا اله قلی
تعداد مقالات: 1
1. اثر آمیخته پلیمری SBS و HVS بر اصلاح خواص فیزیکی و شیمیایی عایق های امولسیونی پایه قیری

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 335-344

وحید حدادی؛ الهام تقدیر؛ محمدرضا اله قلی قصری؛ بنفشه گرجی