نویسنده = انحصاری، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کامپوزیت‌های حاصل از مشتقات سلولوز و نانوذرات باریم استرانسیم تیتانات

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1388، صفحه 381-388

یحیی همزه*؛ امیرحسن رهبری؛ مرتضی انحصاری؛ قنبر ابراهیمی