نویسنده = حقگو، مجید
تعداد مقالات: 1
1. میرایی امواج مکانیکی با لاستیک استیرن- بوتادی ان پر شده با ذرات پلی استیرن: اثر اندازه ذرات و بسامد موج

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1386، صفحه 227-234

مجید حقگو؛ ناصر محمدی؛ مهدی احمدی؛ فرهاد فقیهی؛ معصومه پازوکی