نویسنده = صدیقی پور، مهری
تعداد مقالات: 1
1. مرسریزه کردن پارچه مخلوط پنبه - پلی استر: بررسی برخی عوامل بر جذب رنگینه و رطوبت پارچه

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 101-109

مهری صدیقی پور؛ سید مجید مرتضوی