نویسنده = سمنانی رهبر، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. اثر پلی آلومینیم کرید و پلی آکریل آمید در ترکیب جدید منعقد کننده - لخته ساز برای جداسازی مواد جامد از پسابهای حاوی رنگ

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 111-119

مجتبی سمنانی رهبر؛ اسکندر علیپور؛ رضا اسکندری صدیقی