نویسنده = سلطانزاده فیروزسالاری، محسن
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تجربی خواص مکانیکی و رفتار گرمایی نانوکامپوزیت‌های پلی‌اکسی‌متیلن - کلسیم کربنات

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 62-51

محسن سلطانزاده فیروزسالاری؛ کریم شلش‌ نژاد؛ رسول محسن‌زاده