نویسنده = بهرامیان، احمد رضا
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی خواص گرمایی کامپوزیت‌های مقاوم به دمای زیاد در شرایط شار گرمایی مختلف

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 160-151

احمد رضا بهرامیان؛ آزاده سیفی