نویسنده = صالحی مقدم، حسین
تعداد مقالات: 1
1. اثر پارامترهای آزمون برش ریلی با شکاف V بر خواص برشی داخل صفحه‌ای کامپوزیت‌های شیشه-اپوکسی

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 531-541

فتح اله طاهری بهروز؛ حسین صالحی مقدم