کلیدواژه‌ها = پلیمر شدن حلقه گشا
تعداد مقالات: 2
1. سنتز پلی (L- لاکتید) به روش پلیمر شدن حلقه گشا در توده مذاب

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1382

طاهره دارستانی فراهانی؛ علی اکبر انتظامی؛ حمید مؤبدی؛ مجتبی ابطحی؛ مریم پلاشی


2. سنتز پلی ( DL- لاکتید - کو - DLو- 6،3 - دی متیل- مورفولین - 5،2 -دی اون

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1380

جمشید محمدی روشنده؛ محمدنبی سربلوکی