دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی مقاومت ضربه‌ای نانوکامپوزیت سه‌فازی پلی‌استال- پلی‌یورتان گرمانرم -دوده برای کاربرد در براکت سپر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.22063/jipst.2022.3076.2124

رسول محسن زاده؛ امیر فتحی


2. مطالعه خواص نوری غیرخطی نانوکامپوزیت پلی (متا- فنیلین دی آمین)- نانوذرات باریم تیتانات برای کاربرد در لیزرها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.22063/jipst.2022.3045.2111

احسان نظرزاده زارع؛ سامان رحیمی؛ یاسر رجبی


3. ‌هیدروژل کامپوزیتی کیتوسان-وانیلین-مونت‌موریلونیت: تهیه و مشخصه‌یابی مکانیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.22063/jipst.2022.3075.2123

حدیث اقبالی


4. اثر عامل شبکه‌ای کننده در چسب‌های آکریلی ساختاری دوجزئی برپایه متیل متاکریلات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.22063/jipst.2022.3081.2125

علی عبادی راد؛ محمدحسین بهشتی


5. اثر غلظت عامل پخت 1-متیل ایمیدازول کپسول‌دارشده با دیواره اپوکسی جامد بر خواص مکانیکی رزین اپوکسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22063/jipst.2022.2970.2092

محمد رفیعی؛ سیدمرتضی مظفری آهنگرکلایی؛ حامد سلیمی کناری