دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. کاربرد پلی استرهای آلیفاتیک زیست تخریب پذیر در مهندسی بافت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

10.22063/jipst.2021.2929.2081

امیر رضا اروانه؛ مهدی سادات شجاعی


2. سازوکار و سینتیک جذب از محلول آبی دارای یون‌های روی و مس با لیگنین کرافت کربوکسی‌متیل‌دارشده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

10.22063/jipst.2021.2843.2049

مهدی عبداللهی؛ آریا گرزین مطائی