دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. ساخت نانوذرات کرومات کبالت با استفاده از قالب پلیمری ژل پلی‌آکریل آمید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

10.22063/jipst.2023.3312.2206

سید علی حسن زاده تبریزی


2. ساخت هیدروژل نانوکامپوزیتی کبالت بر پایه آکریل آمید به‌عنوان ماده شیمیایی مؤثر در کنترل تولید ماسه از مخازن نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

10.22063/jipst.2023.3325.2211

فرزین سقندلی؛ مهسا باغبان صالحی؛ وحید تقی خانی


3. ساخت و مشخصه‌یابی داربست نانولیفی برپایه کیتوسان دارای نانوذرات سریم اکسید برای کاربرد ترمیم زخم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22063/jipst.2023.3363.2220

عادله قلی پور کنعانی؛ کیمیا آزادبخت