سنتز پلی استر بازدارنده زنگ زدگی با استفاده از 2- دودسین - 1- ئیل - سوکسنیک اسید برای روغن توربین


عنوان مقاله [English]

Synthesis of a Polyester from 2-Dodecen-l-yl-succinic Acid as a Rust Inhibitor for Turbin Oil

نویسندگان [English]

  • M. Keyanpour
  • A. Hossainnia