تهیه و مطالعه هیدروژلهای کوپلیمر هیدروکسی اتیل متاکریلات و N- وینیل پیرولیدون برای کاربرد در عدسیهای تماسی


عنوان مقاله [English]

Synthesis and Study of Poly(HEMA-co-NVP) Hydrogels for Contact Lens Applications

نویسندگان [English]

  • M. Frounchi
  • S. Dadbin
  • E. Gharibian
  • B. Sadatnia