بررسی کمی و کیفی پارامترهای واکنش هیدروژن دار کردن لاستیک نیتریل به روش دستگاهی


عنوان مقاله [English]

Quantitative and Qualitative Study of Parameters of Hydrogenation Reaction of Nitrile Rubber by Instrumental Method

نویسندگان [English]

  • F. Abbassi Sourki
  • S. M. Jalilian