بررسی پارامترهای مؤثر در تهیه آزمایشگاهی رزول مورد استفاده در اسفنج فنولی


عنوان مقاله [English]

Studying the Effective Parameters on Preparation of Resole Used in Phenolic Foam

نویسندگان [English]

  • M. Barikani
  • M. Mirzataheri
  • A. Tavakoli