نویسنده = شفایی، شیرین
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه اثر سازگارکننده بر خواص الیاف آمیخته PET خالص وبازیافتی

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 133-145

شیرین شفایی؛ نادره گلشن ابراهیمی


2. تولید الیاف پلیمری از آمیخته بطریهای PET بازیافتی و PP

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

شیرین شفایی؛ نادره گلشن ابراهیمی