دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1375 
زیست تراش آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز تری کودرما بر خواص پارچه پنبه ای

10.22063/jipst.1996.218

غلامرضا گودرزی؛ محمد حقیقت کیش؛ سید مجتبی طباطبایی یزدی؛ سهیلا سلحشور کردستانی


تهیه کامپوزیت پلی آنیلین - سیلیکای رسانا

10.22063/jipst.1996.221

حمیدرضا کلهری؛ سیروس زهزاد؛ سعید ابوالقاسمی فخری؛ علی اکبر انتظامی


نورشکست در پلیمرها

10.22063/jipst.1996.222

حبیب خوش سیما؛ حبیب تجلی؛ علی اکبر انتظامی