اثر عامل براق کننده بر خواص نوری و نور پایداری خمیر کاغذ CMP رنگبری شده با هیدروژن پروکسید و سدیم بوروهیدرید


عنوان مقاله [English]

Effect of Brightening Agent on Optical Properties and Photostability of Chemimechanical Pulp Bleached with Hydrogen Peroxide and Sodium Borohydride

نویسنده [English]

  • A.Jahan Latibari