دوره و شماره: دوره 33، شماره 6 - شماره پیاپی 170، بهمن و اسفند 1399، صفحه 461-558 
3. اثر شکل‌شناسی سلول بر جذب انرژی اسفنج لاستیک نیتریل

صفحه 497-507

جواد طولابی؛ محمد خبیری؛ محمدرضا پورحسینی؛ مسعود رضوی‌زاده؛ میلاد سادات تقرودی


6. سنتز و عامل‌دارکردن کوپلیمرهای شانه‌ای آلفااولفین (6 و 10 کربنی)-مالئیک انیدرید و کاربرد آن‌ها در نانوهیبرید سیلیکا و هیدروژل

صفحه 537-551

احمدرضا رستمی درونکلا؛ حسین بوهندی؛ مهرداد سیفعلی عباس آبادی؛ سید محمدمهدی مرتضوی؛ سعید احمدجو