دوره و شماره: دوره 35، شماره 4 - شماره پیاپی 180، مهر و آبان 1401 
مروری بر پلی‌یورتان‌های آب‌پایه‌‌ بر پایه روغن کرچک

صفحه 299-338

10.22063/jipst.2022.3268.2191

هاجر جمشیدی؛ هنگامه هنرکار؛ مینا مشهدی فراهانی؛ شکوفه حکیم


بررسی اثر پلاسما بر پلی‌اتیلن با روش طیف‌نمایی طول عمر پوزیترون

صفحه 381-391

10.22063/jipst.2022.3182.2162

مریم عزیزی؛ مهدیه رمضانی بختیاری؛ عفت یاحقی؛ مجتبی نوحه‌خوان