تعداد مقالات: 1159
1. مروری بر اثر بازدارنده‌های اشتعال در بهبود مقاومت شعله‌وری و تجزیه گرمایی اسفنج‌های پلی‌یورتان

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 3-31

مهدی باریکانی؛ فهیمه عسکری؛ مجید باریکانی؛ محمد برمر


2. اثر کشش سطحی محلول پلیمر بر شکل شناسی الیاف الکتروریسی شده PLGA و ژلاتین

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 3-10

سید مهدی سعید؛ مژگان زندی؛ حمید میرزاده


3. اثر چگالی لایه‌میانی اسفنج پلی‌یورتان سخت بر خواص خمشی و فشاری دیواره‌های ساندویچی با جداره‌های اپوکسی - شیشه

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 3-16

سعید نعمتی؛ جعفر اسکندری جم؛ محمدحسین بهشتی


4. اثر هیدروژن و کومونومر بر سینتیک پلیمرشدن دوغابی اتیلن و خواص پلی‌اتیلن تولیدشده با کاتالیزور TiCl۴/MgCl۲/AlEt۳

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 3-10

مهشید مشهدی حسن شیرازی؛ رضا مرندی؛ مهدی سلامی کلجاهی؛ وحید حدادی اصل؛ سید مهدی قافله باشی زرند


5. اصلاح چسبندگی تخته ساخته شده با پوسته برنج و سدیم سیلیکات با استفاده از دی ایزوسیانات

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 3-8

جواد ترکمن؛ سید مهدی فاطمی


6. رفتار ویسکوالاستیک ژلهای سریش - بوراکس

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 3-11

محمدمهدی خراسانی؛ علی اکبر یوسفی؛ امیر ارشاد لنگرودی


7. کارایی پلی‌آکریل آمید آبکافت شده جزئی در سیالات حفاری پایه آبی

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 3-13

علیرضا نصیری؛ مجید ولی‌زاده


9. بهبود چقرمگی شکست نانوکامپوزیت اپوکسی با استفاده هم‌زمان از نانوذرات سیلیکا با اندازه‌های مختلف

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 3-17

سید رضا آخرتی ثانی؛ مهرزاد مرتضایی؛ ایرج امیری امرائی


11. هیدروژل نانوکامپوزیتی پلی(وینیل‌الکل)-کیتوسان-نانوخاک‌رس-نانونقره پاسخگو به محرک سه‌گانه

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 3-14

وحیده جمالی فیروزآبادی؛ مهرداد کوکبی


12. مروری بر خواص و تهیه پلیمرهای سلولی پیزوالکتریک

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 3-24

سورنا آزیدهاک؛ علی‌اکیر یوسفی؛ احمدرضا تقی‌زاده؛ علی‌اکبر زارعی


13. مروری بر ترکیبات بازدارنده شعله برای رزین‌های اپوکسی

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 3-27

جمشید کمالی‌پور؛ محمدحسین بهشتی؛ محمدجلال‌الدین ظهوریان مهر


16. تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت رزین فنولی- مونت موریلونیت

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 83-90

مرتضی سلطانی دهقان؛ ناصر شریفی سنجانی


17. اثر نانوخاک رس بر شکل‌شناسی، خواص مکانیکی و جذب آب نانوکامپوزیت‌های بر پایه رزین وینیل استر

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 83-92

عفت جودار؛ محمدحسین بهشتی؛ محمد عطایی


18. ساخت کامپوزیت هیدروژل بر پایه پلی آکریل آمید و اثر کائولینیت بر خواص آن در شرایط مخزن

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 87-95

فرهاد سلیمی؛ محسن وفایی؛ مهدی رزاقی کاشانی؛ مجید رفیع پور


19. بررسی و بهینه سازی خواص مکانیکی و شکل شناسی آمیخته سه جزئی PP/PU/EVA بر اساس طراحی آزمایش با روش تاگوچی

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 91-99

سید محمدعلی مرتضوی؛ نادره گلشن ابراهیمی؛ شادی حسن آجیلی


22. اثر ید مولکولی و بازدارنده‌ رادیکالی 4-ترشیوبوتیل کتکول بر پلیمرشدن رادیکالی استیرن

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 95-104

مجتبی بزرگ؛ مهدی عبداللهی؛ محمدعلی سمسارزاده


23. مروری بر روش‌های تهیه هیدروژل‌های تزریق‌پذیر تشکیل‌شونده درجا و کاربردهای آن‌ها در مهندسی بافت

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 95-113

علی مرادیان؛ مژگان زندی؛ مرتضی بهزادنسب؛ محمد پزشکی مدرس


24. پراکنش نانوذرات روی اکسید در ماتریس پلی‌استیرن: مقایسه خواص رئولوژی و الکتریکی

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 99-109

عاطفه گلبانگ؛ محمدحسین نوید فامیلی؛ مظفر مختاری موتمنی شیروان


25. تعیین زمان بهینه اکسیژن زدایی طی پلیمرشدن در محلول وینیل استات در حلال ایزوپروپیل الکل

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 101-108

محمدعلی سمسارزاده؛ محمدرضا کلایی