تعداد مقالات: 1147
1. استیرن

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1367

حسن دبیری اصفهانی


2. استیرن (2)

دوره 1، شماره 2، خرداد و تیر 1367

حسن دبیری اصفهانی


3. استیرن

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1368

حسن دبیری اصفهانی


4. تکنولوژی لاتکس

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1368

فرامرز افشارطارمی


5. استیرن (4)

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1368

حسن دبیری اصفهانی


6. بازیافت بهینه نفت و پلی آکریل آمید

دوره 2، شماره 4، آذر و دی 1368

محمدحسین رفیعی فنود


9. پلیمرهای رسانای جریان الکتریسیته

دوره 3، شماره 3، مهر و آبان 1369

باقر بیرجندی


10. انرژی و پتروشیمی، پیوندی ناگسستنی

دوره 3، شماره 4، آذر و دی 1369

شهریار سجادی


11. لانه زنبوری

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1370

مهدی باریکانی؛ حسین امیدیان


13. بررسی و بهبود خواص ضایعات پلی اتیلنی

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1370

جلیل مرشدیان؛ مینا جلیلی مقدم


15. بررسی تغییر شکل برخی از ضد اکسنده های فنولی گوگرددار به هنگام واکنش بازدارندگی اکسایشی

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1371

علیرضا شاکری؛ محمود تاجبخش؛ علی اکبر انتظامی


16. مطالعه سینتیک واکنش پلی یورتان با طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR)

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1371

مهدی باریکانی؛ احمد بابانعلبندی؛ علی احمدی


17. دوپه کردن پلیمرهای رسانای الکتریسیته

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1371

اکبر دادرس مدنی؛ علی اکبر انتظامی


19. اصلاح خواص سطحی الاستومر EPR برای بهبود سازگاری با سیستمهای حیاتی توسط پیوندزنی لیزری مونومرهای NVP,HEMA,AAm - مونومر آکریل آمید (AAm)

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1372

حمید میرزاده؛ محمدتقی خراسانی؛ علی اصغر کتباب؛ رابرت برفورد


20. لاستیک بازیافتی

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1372

غلامرضا بخشنده


22. بررسی اثر پروتون دار شدن و دوپه شدن الکتروشیمیایی بر رسانندگی پلی آنیلین بازی

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1372

فاروق نصیری؛ ناصر ارسلانی؛ علی اکبر انتظامی


23. نورتابی شیمیایی پلی امید 6

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1373

عباس چرخچی؛ لیدا اودوان؛ ژاک وردوو