مروری بر اثر بازدارنده‌های اشتعال در بهبود مقاومت شعله‌وری و تجزیه گرمایی اسفنج‌های پلی‌یورتان

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 3-31

10.22063/jipst.2012.536

مهدی باریکانی؛ فهیمه عسکری؛ مجید باریکانی؛ محمد برمر


اثر کشش سطحی محلول پلیمر بر شکل شناسی الیاف الکتروریسی شده PLGA و ژلاتین

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 3-10

10.22063/jipst.2012.543

سید مهدی سعید؛ مژگان زندی؛ حمید میرزاده


اثر هیدروژن و کومونومر بر سینتیک پلیمرشدن دوغابی اتیلن و خواص پلی‌اتیلن تولیدشده با کاتالیزور TiCl۴/MgCl۲/AlEt۳

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 3-10

10.22063/jipst.2013.596

مهشید مشهدی حسن شیرازی؛ رضا مرندی؛ مهدی سلامی کلجاهی؛ وحید حدادی اصل؛ سید مهدی قافله باشی زرند


رفتار ویسکوالاستیک ژلهای سریش - بوراکس

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 3-11

10.22063/jipst.2006.808

محمدمهدی خراسانی؛ علی اکبر یوسفی؛ امیر ارشاد لنگرودی


کارایی پلی‌آکریل آمید آبکافت شده جزئی در سیالات حفاری پایه آبی

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 3-13

10.22063/jipst.2013.862

علیرضا نصیری؛ مجید ولی‌زاده


بهبود چقرمگی شکست نانوکامپوزیت اپوکسی با استفاده هم‌زمان از نانوذرات سیلیکا با اندازه‌های مختلف

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 3-17

10.22063/jipst.2017.1458

سید رضا آخرتی ثانی؛ مهرزاد مرتضایی؛ ایرج امیری امرائی


مروری بر خواص و تهیه پلیمرهای سلولی پیزوالکتریک

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 3-24

10.22063/jipst.2020.1717

سورنا آزیدهاک؛ علی‌اکیر یوسفی؛ احمدرضا تقی‌زاده؛ علی‌اکبر زارعی


مروری بر ترکیبات بازدارنده شعله برای رزین‌های اپوکسی

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 3-27

10.22063/jipst.2021.1790

جمشید کمالی‌پور؛ محمدحسین بهشتی؛ محمدجلال‌الدین ظهوریان مهر


مروری بر پلی‌یورتان‌های دارای کیتوسان: سنتز، خواص و کاربردها

دوره 36، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 3-22

10.22063/jipst.2023.3304.2203

عباس محمدی؛ زهرا شاه‌سنایی؛ علیرضا فتاحی


تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت رزین فنولی- مونت موریلونیت

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 83-90

10.22063/jipst.2012.551

مرتضی سلطانی دهقان؛ ناصر شریفی سنجانی


ساخت کامپوزیت هیدروژل بر پایه پلی آکریل آمید و اثر کائولینیت بر خواص آن در شرایط مخزن

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 87-95

10.22063/jipst.2013.625

فرهاد سلیمی؛ محسن وفایی؛ مهدی رزاقی کاشانی؛ مجید رفیع پور


بررسی و بهینه سازی خواص مکانیکی و شکل شناسی آمیخته سه جزئی PP/PU/EVA بر اساس طراحی آزمایش با روش تاگوچی

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 91-99

10.22063/jipst.2006.809

سید محمدعلی مرتضوی؛ نادره گلشن ابراهیمی؛ شادی حسن آجیلی


اثر ید مولکولی و بازدارنده‌ رادیکالی 4-ترشیوبوتیل کتکول بر پلیمرشدن رادیکالی استیرن

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 95-104

10.22063/jipst.2017.1479

مجتبی بزرگ؛ مهدی عبداللهی؛ محمدعلی سمسارزاده


مروری بر روش‌های تهیه هیدروژل‌های تزریق‌پذیر تشکیل‌شونده درجا و کاربردهای آن‌ها در مهندسی بافت

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 95-113

10.22063/jipst.2020.1727

علی مرادیان؛ مژگان زندی؛ مرتضی بهزادنسب؛ محمد پزشکی مدرس