رزینهای فنولی تهیه شده از کوپلیمر شدن مخلوط نووالاک / رزول: سنتز و کارآروی فرادما


عنوان مقاله [English]

Phenolic Resins Prepared from Novolac/ Resol Blend Copolymerization: Synthesis and High Temperature

نویسنده [English]

  • F.Afshar Taromi