اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 401
تعداد پذیرش 136
تعداد عدم پذیرش 173

مقالات منتشر شده (از سال 1366)
تعداد مقالات 1244
تعداد مشاهده مقاله 6432319
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3392791
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 153 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 49 روز
درصد پذیرش 34 %