اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 298
تعداد پذیرش 95
تعداد عدم پذیرش 131

مقالات منتشر شده (از سال 1366)
تعداد مقالات 1201
تعداد مشاهده مقاله 5756087
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2866750
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 166 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 32 روز
درصد پذیرش 32 %