اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 360
تعداد پذیرش 116
تعداد عدم پذیرش 153

مقالات منتشر شده (از سال 1366)
تعداد مقالات 1223
تعداد مشاهده مقاله 6148476
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3189647
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 156 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 40 روز
درصد پذیرش 32 %