اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 322
تعداد پذیرش 105
تعداد عدم پذیرش 144

مقالات منتشر شده (از سال 1366)
تعداد مقالات 1213
تعداد مشاهده مقاله 5909070
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2983536
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 161 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 40 روز
درصد پذیرش 33 %