اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 437
تعداد پذیرش 149
تعداد عدم پذیرش 189

مقالات منتشر شده (از سال 1366)
تعداد مقالات 1257
تعداد مشاهده مقاله 6757772
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3666194
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 153 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 49 روز
درصد پذیرش 34 %