اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 276
تعداد پذیرش 86
تعداد عدم پذیرش 123

مقالات منتشر شده (از سال 1366)
تعداد مقالات 1194
تعداد مشاهده مقاله 5657286
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2813442
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 167 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 26 روز
درصد پذیرش 31 %