ضریب تاثیر مجله و ضرورت ارجاع به مقالات مجله

در جلسه هیئت تحریریه مجله علوم و تکنولوژی پلیمر مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۴ موضوع اهمیت ارجاعات و ضریب تاثیر مجله بحث و تبادل نظر شد. آمار درج شده در سایت نظیر تعداد مشاهده مقالات و  تعداد دریافت فایل اصل مقالات بیانگر استفاده قابل توجه مقالات چاپ شده در مجله است، اما میزان ارجاعات و در نتیجه ضریب تاثیر مجله پایین است. از این رو مقرر شد، اعضای محترم هیئت تحریریه مراقبت بیشتری را در این باره مبذول داشته و از دانشجویان خود بخواهند که در مقالاتی که در سایر مجلات چاپ می‌کنند، حتما به مقالات استفاده شده و مرتبط مجله علوم و  تکنولوژی پلیمر ارجاع دهند.