تماس با ما

 نشانی: بزرگراه تهران- کرج، خروجی ۱۵، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، صندوق پستی ۱۱۲-۱۴۹۷۵

تلفن:    48662516 021

پیام‌نگار:  jips@ippi.ac.ir


CAPTCHA Image