مروری بر روشهای تجربی و کاربرد آنها در اندازه گیری خواص ترمودینامیکی محلولهای پلیمری


عنوان مقاله [English]

A Review on Experimental Methods and Applications for Measurement of Thermodynamic Properties of Polymer Solutions

نویسندگان [English]

  • H. Modarress
  • A. Eliassi