کاربرد پلیمرهای عامل دار در شیمی و سنتز ترکیبات آلی


عنوان مقاله [English]

Application of Functionalized Polymers in Chemistry and Organic Synthesis

نویسندگان [English]

  • S. Mallakpour
  • D. Hajiheidari