تخریب و پایداری فیلمهای سینماتوگراف سلولز تری استات


عنوان مقاله [English]

Degradation and Stability of Cellulose Triacetate Cinematograph Films

نویسندگان [English]

  • M.H. Rafi'ee Fanood
  • F. Ziai'ee