اثر پلیمرها بر خواص نوری غیرخطی فیلمهای پلیمری دوپه شده با رنگهای آلی


عنوان مقاله [English]

The Role of Polymer Matrix in Nonlinear Optical Properties of Dye Doped Polymer Films

نویسنده [English]

  • G.R. Mitchell