تهیه میکروکپسولهای دارای اسانس پرتقال و بررسی برخی پارامترهای موثر بر کیفیت آنها


عنوان مقاله [English]

Microencapsulation of Orange Oil and Evaluating the Effect of Some Processing Variables on Qualities of the Capsules

نویسندگان [English]

  • N. H. Shafiee
  • F. Vahab Zadeh
  • S. M. Taghizadeh